Turvallisuuden perusta

Renkaat ovat ainoa yhteys auton ja tien välillä. Kaikissa olosuhteissa turvallisuus on kiinni reilun neljän kämmenen kokoisesta kosketuspinnasta.

Lain vaatimat minimiurasyvyydet ovat vaikeissa olosuhteissa turvallisuuden kannalta riittämättömät. Vesiliirto- ja sohjoliirtovaaran vuoksi Autonrengasliiton turvasuositus kesärenkaille on vähintään 4,0 mm ja talvirenkaille 5,0 mm. Mikäli urasyvyydet ovat alle suosituksen on syytä harkita kesä- ja talvirenkaiden uusimista tai noudattaa sadekelillä sekä vaativilla talvikeleillä erityistä varovaisuutta.

Renkailla on takuu. Mahdollisissa ongelmatilanteissa käänny sen rengasliikkeen puoleen, josta renkaat on ostettu. Rengasalan asiantuntijaliikkeillä on tarvittava  ammattitaito ja asianmukaiset välineet tutkia reklamaatiota. Lisäksi ne myöntävät takuun tehdylle työlle.

Romurenkaita ei saa viedä kaatopaikalle. Asiantuntijaliikkeet ottavat vastaan käytöstä poistettuja renkaita ja toimittavat ne kierrätykseen.

Renkailla saavutetaan yleensä kymmenien tuhansien kilometrien ajotulos. Ajotulokseen vaikuttavat kuljettaja itse, asennusajankohta, ajo-olosuhteet, valittu rengastyyppi ja auto. Noudattamalla käyttö– ja huolto-ohjeita pidennät renkaidesi turvallista käyttöikää.


Renkaan käyttöohje

Tarkasta renkaiden kunto säännöllisesti ja ennen pitempiä matkoja. Tarkasta rengaspaineet vähintään kerran kuukaudessa tai jos kuormitus muuttuu. Oikea paine oikeaan renkaaseen, tarkastus kylmillä renkailla.

HUOM: +/- 10 °C muutos ulkoilman lämpötilassa aiheuttaa +/- 10 kPa:n (0,1 bar) painemuutoksen renkaassa. Käytä aina kalibroitua ilmanpainemittaria.

Jälkikiristys

 • Pyörien jälkikiristys oikeaan kireyteen momenttiavaimella 50-100 km:n ajon jälkeen.

Renkaiden sisäänajo

 • Vältä voimakkaita jarrutuksia ja kiihdytyksiä ensimmäisen 500 km:n aikana.

Nastarenkaiden erityisvaatimukset

 • Nastat asettuvat nastanreikiin ensimmäisten 500 km:n aikana.
 • Säilytä nastarenkaiden pyörimissuunta renkaan koko käyttöiän ajan.

Oikeat ilmanpaineet

 • Noudata autonvalmistajan ja rengasvalmistajan ohjeita: huomioi rengaskoon ja kuormituksen vaikutus.
 • Renkaan lämpötilan muutos muuttaa rengaspainetta. Pyri tarkastamaan rengaspaineet ennen ajoa ja ulkolämpötilassa.

Renkaiden tasainen kuluminen

 • Tarkkaile renkaiden kulumista ja vaihda tarvittaessa renkaiden paikkoja.
 • Nastarenkaiden pyörimissuunta säilytettävä koko käyttöiän ajan.
 • Oikeat pyöräkulmat ja tasapainotukset varmistavat renkaan parhaan suorituskyvyn.
 • Renkaiden eriarvoisissa kulumistapauksissa pyydä neuvoa rengasamattilaiseltasi
 • Huomioi 4×4 autojen erityisvaatimukset

Renkaiden säilytys

 • Säilytä renkaat puhtaina ja kuivina, pimeässä ja viileässä paikassa.
 • Paloturvallisuusmääräykset saattavat rajoittaa renkaiden säilytystä varastotiloissa.
 • Kysy tarvittaessa rengasasiantuntijalta rengassäilytyspalveluja.

Renkaiden kierrätys

 • Kuluneet renkaat voit jättää rengasmyyjällesi, joka huolehtii niiden toimituksesta lain velvoittamalla tavalla kierrätykseen.

Rengasmääräykset

Auto on varustettava sen rekisteröidyn kokonaismassan ja askeleille kohdistuvien massojen edellyttämin renkain ja vantein. Renkaita, joissa kudos on näkyvissä tai jotka ilmeisesti ovat vaarassa räjähtää, ei saa käyttää.

Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria renkaan kulutuspinnan keskialueella noin kolmen neljänneksen leveydellä kulutuspinnasta. Henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä tai syventää. Kesärenkaiden urasyvyyden turvasuositus sadekelillä ajettaessa on vähintään 4,0 mm. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä harkita kesärenkaiden uusimista tai noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta. Turvasuositus ei siis tarkoita, että kesärengas on elinkaarensa lopussa, jos renkaan urasyvyys alittaa 4,0 mm.

TALVIRENGASPAKKO MUUTTUI KELIPERUSTEISEKSI 2020

Talvirenkaat kannattaa vaihtaa alle keliennusteen, eikä kalenterin mukaan. Tämä on otettu huomioon myös uudessa tieliikennelaissa, jonka mukaan talvirengaspakko muuttui keliperusteiseksi vuonna 2020. Uudet rengasmääräykset kaipaavat tuekseen laajaa valistusta, valvontaa ja seurantaa, jotta rengasalan toimijoiden pelko liikenneturvallisuuden vaarantumisesta ei toteutuisi uudistuksen myötä.

Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020

Uuden tieliikennelain myötä myös talvirenkaiden käyttöaikaa koskevat säännöt muuttuivat. Uudistuksen myötä kuljettajien oma vastuu ja ennakointivelvollisuus asianmukaisesta rengastuksesta korostuu.

Uusi laki pähkinänkuoresssa – talvirenkaat
 • Talvirenkaita tulee käyttää mikäli sää tai keli sitä edellyttää, marraskuun alusta maaliskuun loppuun.
 • Pakollinen käyttöaika kelin niin edellyttäessä, pitenee siten nykyisestä vaatimuksesta kuukaudella sekä syksyllä että keväällä.
 • Kuitenkin myös kesärenkaita saa tuona aikana käyttää, mikäli alueella vallitsee ”kesäkeli”.
 • Säällä tai kelillä, jolloin talvirenkaiden käyttöä edellytetään, tarkoitetaan tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, on tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi.
 • Yksittäistapauksessa liikenteenvalvoja määrittelee, onko olosuhde sellainen, että talvirenkaita on käytettävä.
 • Auton käyttäjän vastuulla on huolehtia ennakoiden, että alla on lain edellyttämät renkaat.
 • Lue tarkemmin https://www.autonrengasliitto.fi/fi/rengasmaaraykset/

Renkaiden valinta

Jokaisen auton rekisteritiedoissa on merkittynä yksi tai useampi suositeltu/hyväksytty rengaskoko. Autonvalmistaja on valinnut alkuperäisrengastukseksi nopeusluokaltaan ja kantavuudeltaan auton suorituskykyä ja ajo-ominaisuuksia vastaavan rengastyypin. Tällä rengastyypillä valmistaja on hienosäätänyt auton alustarakenteen normaalikäyttöön sopivaksi.

Jos haluat muuttaa autoon valittua rengaskokoa tai kantavuus– ja nopeusluokkaa, varmista asia ensin automerkin edustajalta tai rengasliikkeestä. Asiantuntijalta saat myös tarvittavat vannetiedot ja mahdolliset poikkeavat rengaspainesuositukset. Huomaa ABS-jarrujärjestelmän rajoitteet rengaskoon muutoksissa.

Vältä käyttämästä autossasi samanaikaisesti erimerkkisiä ja tyyppisiä renkaita. Jos valitset talvirenkaiksi nastoitetut renkaat, kaikki neljä rengasta on oltava nastoitettuja. Huolehdi, että varsinkin samalla akselilla olevat renkaat ovat kulumisasteeltaan samanarvoisia ja vähemmän kuluneet taka-akselilla.

Huomaa, että talvirenkaiden nopeusluokkamerkintä on yleensä alhaisempi kuin kesärenkailla. Se on syytä ottaa huomioon, jos olet lähdössä ulkomaille. Käänny tässäkin asiassa asiantuntijan puoleen.


Renkaiden asennus

Teetä renkaiden asennus vanteelle aina asiantuntijaliikkeessä. Ammatti-ihminen tietää rengasvalmistajan ohjeet erityyppisten renkaiden asentamiselle. Renkaan asentamisen yhteydessä vanne tarkastetaan ja venttiili vaihdetaan uuteen. Vanteilla on suuri merkitys renkaan ominaisuuksiin; pyöreyteen, tiiviyteen ja ajo-ominaisuuksiin. Sisärenkaattomat (tubeless) ja sisärenkaalliset (tube type) renkaat asennetaan niille tarkoitetuille vanteille.

Jos teet pyörien vaihdon itse, tutustu ensin auton ohjekirjan ohjeisiin. Puhdista huolellisesti vastinpinnat, kiristä mutterit/pultit tasaisesti “ristikiristys” -periaatteella. Lopullinen kiristys on syytä tehdä momenttiavaimella vanteiden sallimalla momentilla. Muista myös jälkikiristys noin parin sadan ajokilometrin jälkeen. Asentaessasi pölykapselia, pidä venttiili vapaana sille varatussa aukossa. Huom. Alumiinivanteilla on usein omat pultit/mutterit.

Kesä– ja talvipyörien vaihdon yhteydessä tarkista rengaspaineet ja tasapainotuta alle asennettavat pyörät asiantuntijaliikkeessä. Tarkasta alta irrotettavien pyörien jo tässä vaiheessa tulevaa kautta ajatellen. Pese pyörät miedolla pesuaineella – näin estät vanteiden ruostumista. Merkitse pyöriin niiden sijaintipaikka. Älä vaihda pyörimissuuntaa!

Jos asennat autoosi vain kaksi uusilla renkailla olevaa pyörää, asenna uudet taka-akselille huolimatta auton vetotavasta. Uusille nastoitetuille talvirenkaille suositellaan noin 500-1000 km:n sisäänajo, jotta nastat asettuvat kunnolla renkaisiin.

Pyörien asennus autoon sujuu vaivattomasti ja varmasti Autonrengasliiton jäsenliikkeissä.


Renkaiden käyttö ja huolto

Auton tekninen kuluminen välittyy suurelta osin renkaiden kautta. Eli renkaat toimivat indikaattoreina erilaisista vioista autossa. Siksi renkaiden huolto, etenkin säännöllinen rengaspaineiden tarkistus ja kulutuspinnan seuranta ovat tärkeitä.

Rengaspaineilla viimeistellään auton ajo-ominaisuudet. Oikeat rengaspaineet eri kuormituksille löydät auton ohjekirjasta, usein myös polttoainekorkin kannesta, kuljettajan ovitolpasta tai hansikaslokeron kannesta. Talvirenkaiden ja poikkeavan rengastyypin tai –koon painesuosituksen saat selville rengasasiantuntijalta.

Väärät rengaspaineet vaikuttavat auton ajo-ominaisuuksiin ja lyhentävät renkaiden käyttöikää. Toisistaan poikkeavat rengaspaineet auton eri puolilla on todellinen turvallisuusriski! Muista tarkistaa rengaspaineet säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa unohtamatta vararengasta. Mittaa rengaspaine aina kylmenneistä renkaista. Erityisesti pakkasaikana varmista, ettei venttiili jää vuotamaan.

Tarkkaile säännöllisesti renkaidesi kuntoa ja kulumista. Mitä pienempi kulutuspinnan urasyvyys, sitä suurempi vesiliirron vaara! Jos huomaat kulutuspinnassa tai renkaan sivussa ulkoisia vaurioita, pistoja, viiltoja, hankaumia tai epätasaista kulumista, käänny välittömästi asiantuntijan puoleen. Tarkasta myös mahdolliset kolhut vanteessa.

Mikäli rengas in kokenut kovan, terävän iskun esimerkiksi kadun kanttikiven ylityksessä, se on syytä heti tarkastuttaa rengasliikkeessä. Rengas on saattanut saada sisäisen vaurion, joka ei heti näy ulospäin. Tällaisen vaurion voi todeta vain ammattilainen irrottamalla renkaan pois vanteelta.

Rengasta ei saa koskaan korjata sen ollessa vanteella, koska tällöin renkaan sisäpuolisten vaurioiden tutkiminen on mahdotonta. Rengas on paineastia, joka voi räjähtää!

Varastoi renkaat valolta suojassa, kuivassa ja viileässä tilassa sekä etäällä bensiinistä, öljystä ja rasvoista. JB-Renkaan palveluihin kuuluu myös rengashotelli.


Renkaiden tarkastus- ja huoltovinkit

Aja taloudellisesti

Renkaiden kulutuskestävyys on ratkaisevasti kiinni autosta, ajotavasta ja ajo-olosuhteista. Renkaasi kestävät pidempään, kun ennakoit tilanteita ja ajat taloudellisesti. Vältä voimakkaita kiihdytyksiä ja jarrutuksia sekä kaahailua kaarteissa ja kadunkulmissa.

Huolehdi rengaspaineista

Liian alhainen rengaspaine vaikeuttaa auton hallittavuutta ja lisää vierintävastusta merkittävästi. Tarkista rengaspaineet vähintään kerran kuukaudessa kylmästä renkaasta ennen pitkää ajoa. Löydät ilmanpainesuositukset eri kuormitustilanteisiin auton ohjekirjasta tai bensaluukusta. Muista tarkistaa säännöllisesti myös vararenkaan ilmanpaine.

Tarkkaile urasyvyyksiä

Tarkkaile renkaittesi kulumista säännöllisesti vähintään kuukausittain rengaspaineiden mittauksen yhteydessä. Voit tarkistaa urasyvyyden silmämääräisesti tai sopivalla apuvälineellä. Kesärenkaan kulumisvaroitin on asetettu lain vaatimaan 1,6 milliin.

Sadekelin turvasuosituksen mukaisen 4,0 mm urasyvyyden voit varmistaa 2 euron kolikolla.

Tarkista renkaiden ikä

Renkaiden kokonaisiäksi suositellaan enintään kymmenen vuotta valmistusajankohdasta, joka on merkitty renkaan kylkeen nelinumeroisena tunnuksena DOT -merkinnän yhteyteen. Renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään kuusi vuotta käyttöönotosta.

Vaihda pyörien paikkaa

Kierrätä pyörien sijaintia edelliskaudesta etu- ja taka-akselien välillä pyörimissuuntaa muuttamatta, jotta renkaat kuluisivat tasaisesti. Paljon ajavien kannattaa vaihtaa pyörien paikkaa myös ajokauden aikana 8–10 000 kilometrin välein. Jos renkaiden kuntoerot pääsevät kasvamaan suuriksi, paremmat renkaat laitetaan taakse.

Muista jälkikiristys

Pyöränvaihdossa pultit kiinnitetään tasaisesti ristiin kiristämällä. Sopiva tiukkuus saadaan aikaan momenttiavaimella pulttien sallimalla momentilla. Muista pulttien jälkikiristys parin sadan ajokilometrin jälkeen – vaihdoitpa renkaat itse tai asiantuntijan avustuksella.

Käytä asiantuntijaa

Renkaat kuluvat epätasaisesti liian alhaisten rengaspaineiden, virheellisen tasapainotuksen, väärien ohjauskulmien tai kuluneiden iskunvaimentimien vuoksi. Renkaat oireilevat herkästi, joten käynti asiantuntijaliikkeessä paljastaa syyt renkaan epänormaalille kulumiselle.


Renkaan ikääntyminen

Rengasalan yhteisen näkemyksen mukaan rengas säilyttää käyttämättömänä ja oikein varastoituna alkuperäiset tekniset ominaisuutensa jopa viisi vuotta. Renkaat pitää säilyttää puhtaina, kuivassa ja viileässä paikassa sekä suojassa auringonvalolta. Renkaan kokonaisiäksi suositellaan enintään kymmenen vuotta valmistusajankohdasta. Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä DOT-merkinnän yhteydestä. Valmistusajankohta merkitään nelinumeroisella tunnuksella. Esimerkiksi 0817 tarkoittaa viikkoa 8 vuonna 2017.

Uusina myytävät renkaat voivat olla enintään viisi vuotta aiemmin valmistettuja. Hyvän kauppatavan mukaista on kuitenkin informoida asiakasta renkaan valmistusajankohdasta, jos kyseessä on yli kolme vuotta vanhat renkaat. Renkaat alkavat ikääntyä toden teolla vasta niiden käyttöönoton jälkeen.